Geschiedenis

2001

Oeganda

JANAT

Ik was getrouwd en ik had 4 kinderen. Mijn oudste kind, een meisje, was 10 jaar. Mijn jongste kind, een jongen was 3 maanden.

Mijn echtgenoot werd regelmatig ziek en werd uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis. Na vele onderzoeken werd de diagnose eindelijk bekend: maagzweren. Toch besliste we ook een HIV test te doen. Dit deden we in TASO Entebbe. TASO is een bekend als HIV/AIDS kliniek. Daar gaven ze ons uitleg en werd ons bloed getest. Na 2 weken kenden we de resultaten. We waren beiden HIV positief!

In Oeganda wordt HIV door de bevolking 'slim' genoemd, dit omdat het het lichaam 'op eet' en mensen zeer dun maakt. Onder de bevolking was er zeer weinig bekend omtrent HIV. 

Zo begon een zeer bewogen periode. Mijn echtgenoot leefde nog 3,5 maanden en stief in augustus. Ik bleef alleen achter met 4 kinderen niet wetende wat te doen...

TASO Entebbe hielp me door deze moeilijke periode en leerde me dat HIV niet het einde hoefde te betekenen.