Het project in Oeganda

Registratie

De zorg die we willen bieden moet toch een zekere kwaliteit hebben, daarom zijn we genoodzaakt om te starten met een groep van 60 geregistreerde leden. Deze kan later uitgebreid worden wanneer onze financiële draagkracht sterker wordt.

Enkele voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap:

  • Men is HIV positief , zo niet: Geen registratie
  • Je bent aanwezig op de wekelijkse meeting.

Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, krijgt een waarschuwing. Worden de voorwaarden niet gerespecteerd, zal men naar de wachtlijst verplaatst worden en kan iemand van de wachtlijst aansluiten.

Mensen die zich willen laten registreren, maar niet meer bij de groep kunnen, worden op een wachtlijst geplaatst. Zij zullen worden gecontacteerd wanneer er een plaats vrij komt.

Service die we bieden

  • Groepsmeeting

Elke week, op vrijdag is er groepsmeeting. Dat is het belangrijkste informatiekanaal om de leden op de hoogte te houden van nieuwtjes en activiteiten. We vragen hier zeker op aanwezig te zijn.

  • Huisbezoek

We bieden een maandelijks huisbezoek aan waarin we een gesprek voeren en medische, psychologische als sociale behoeften trachten te detecteren. Ook parameters als pols, bloeddruk en gewicht registreren we op die momenten. Van elk geregistreerd lid hebben we een dossier met zowel medische als sociale gegevens. Zo hebben we een zicht op de familiale toestand.

  • Consultaties

Vervolgens geven we aan de leden de mogelijkheid zich op weekdagen tussen 10u en 16u aan te bieden in ons kantoor waar een Oegandese verpleegkundige aanwezig is die in de lokale taal kan 'councelen'. We hebben courante medicatie voor courante problemen. Ook de medicatie die we meegeven is gratis ter beschikking voor de leden. Deze service is voor zowel de geregistreerde leden als voor de inwonende familieleden. We voeren ook HIV- en malariatesten uit.

  • Voedseldistributie

Wekelijks heeft elk lid recht op een basispakket van anderhalve kilogram voeding. Voor diegenen met een BMI lager dan 20 is er een extra, zoals groenten of fruit. Voor leden met een extreem ondergewicht, zoals een BMI lager dan 18, is er een super extra, we hebben het dan over vis of vlees. We hebben hiermee al zeer goede resultaten geboekt, de BMI van sommige leden is gestegen op enkele maanden tijd.

  • Distributie schoolmateriaal.

Eén keer per schoolterm, in het begin, trachten we een distributie van schoolmateriaal te organiseren. Kinderen van de geregistreerde leden kunnen met hun laatste schoolrapport langskomen voor pennen, potloden, schriftjes, cursusblokken, geometric sets,...

Activiteiten

  • Educatie

We zullen trachten in scholen, gemeenschappen, healthcenters... uitleg te geven over verschillende onderwerpen. In de eerste plaats zal dit zijn over HIV, maar tal van andere onderwerpen kunnen ook aangehaald worden.

Ook binnen de organisatie zullen infosessies gegeven worden aan de leden. Eerder werd dit al gedaan over malaria en gezonde voeding.

  • Activiteiten met sociaal belang

Het is belangrijk dat de organisatie naar buiten komt, men moet weten dat men bestaat en wat men doet. Ook geeft dit een signaal naar de bevolking toe dat er te leven is met HIV en niet dat men sinds de besmetting zich moet opsluiten.

Ook voor de leden zijn tal van activiteiten van sociaal belang. Zo is er bijvoorbeeld de dramagroep. Hierin kunnen ze hun problemen, moeilijkheden die ze ervaren in naar voor brengen en kan er gezamenlijk gedacht worden rond mogelijke oplossingen.