Visie - Missie

Visie 

Met onze organisatie willen we de levenskwaliteit van mensen met HIV in Kajjansi, Oeganda, verbeteren. We willen graag starten met het doorbreken van de taboe die er nog steeds rond dit thema heerst. Vaak durven mensen niet uit te komen voor hun HIV positieve status, waardoor ze vele hulp missen. Door erover te praten en infosessies te geven willen we trachten dit gevoelig onderwerp bespreekbaar te maken. Dit zal vooral gebeuren door leden van Hope Foundation Kajjansi die tot ervaringsdeskundigen worden opgeleid.

Daarnaast kunnen mensen met HIV die lid zijn van de organisatie rekenen op heel wat hulp op verschillende vlakken, zoals voedselbedeling, medicatiedistributie, consultatiemogelijkheden...Hierover lees je meer bij 'Project Uganda'.

Missie

Hope Foundation Kajjansi is opgericht door mensen waarbij de waarde 'respect' hoog op de ladder staat, respect voor het leven. Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op een gelukkig bestaan, waarbij 'geluk' door ieder individu op zijn manier kan ingevuld worden. Hierdoor zetten we ook autonomie centraal. Alle culturen moeten hun eigenheid kunnen bewaren. Wederom een vorm van wederzijds respect.

Alle partijen zijn van mening dat mensen met HIV het moeilijker hebben. Deze mensen krijgen vaak te maken met vooroordelen, moeten meer opletten voor infecties, hebben hogere kosten omtrent gezondheidszorg, krijgen moeilijker een job... Daarom wil deze organisatie zich inzetten om de draaglasten draaglijker te proberen maken.